Konto dla wpłat : 
Santander Bank Polska S. A.
68 1090 1900 0000 0001 1008 0778
Nasz adres : 
ul. Mieszka I 80/alejka numer III 71-011 Szczecin

Właściwość

Obszar właściwości działania Komornika jest tożsamy z obszarem Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. W związku z powyższym Kancelaria nr XIII w Szczecinie obejmuje: obszar Miasta Szczecina określony częścią miasta w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, wzdłuż tego brzegu do północnej granicy miasta i dalej północną, a następnie wschodnią i południową granicą miasta do punktu przecięcia się tej granicy z lewym brzegiem Odry Zachodniej oraz z obszaru części miasta Szczecin w granicach przebiegających od południowej granicy miasta w punkcie przecięcia się autostrady poznańskiej z lewym brzegiem Odry Zachodniej, zachodnią, a następnie północną granicą miasta do miejsca jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej, brzegiem Odry Zachodniej do ul. Łady, a dalej osią tej ulicy i osią ul.: Firlika, Nocznickiego, 1 Maja, Sczanieckiej do wiaduktu obwodnicy kolejowej, a następnie jej zewnętrznym obrzeżem do południowej granicy miasta w punkcie jej przecięcia się z lewym brzegiem Odry Zachodniej,

Gminy:

– Dobra (Szczecińska),
– Kołbaskowo,
– Nowe Warpno,
– Police.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Grążawski, może przyjmować sprawy z wyboru wierzyciela w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych na  obszarze właściwości sądu apelacyjnego w Szczecinie.

(…)
art. 10 ust. 1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.
3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne
oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.
(…)

Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 771) tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 121)

Pomocne linki :

Wyszukiwarka ulic w Szczecinie według właściwości sądów rejonowych  : https://szczecin-pz.sr.gov.pl/szukaj/pytanie.html

Wykaz ulic wraz z kodami pocztowymi dla właściowści kancelarii … tutaj szukaj