Konto dla wpłat : 
Santander Bank Polska S. A.
68 1090 1900 0000 0001 1008 0778
Nasz adres : 
ul. Mieszka I 80/alejka numer III 71-011 Szczecin

Opisy i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Grążawski Szczecinie zawiadamia, że na wniosek wierzyciela przystąpił do opisu i oszacowania ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Motorowej 1/1A, znajdujące się w zasobach SM „DĄB” (brak urządzonej księgi wieczystej). Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionego ograniczonego prawa rzeczowego zostanie sporządzony w dniu 14.06.2024 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika. Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc w z y w a m wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.